Έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας Ασφαλισμένων (Ατομικό ή Οικογενειακό)

Μπορείτε να ελέγχετε την ασφαλιστική σας ικανότητα ανάλογα αν είστε μισθωτός ή μη μισθωτός στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr. Αν επιθυμείτε να εκδώσετε ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας για πρώτη φορά στον ασφαλιστικό φορέα που ανήκετε η εταιρεία vpartner μπορεί να το αναλάβει για εσάς. Προϋπόθεση για την έκδοση ατομικού/οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας είναι να έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα /ένσημα ανάλογα με την τρέχουσα νομοθεσία και να έχει ενημερωθεί ο ΟΑΕΕ για τις πληρωμές των τρεχουσών εργοδοτικών εισφορών / ρύθμισης αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας / επιχειρηματίας.  

Συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλάβουμε άμεσα την υπόθεσή σας. Ενδεικτικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) Ατομικό Βιβλιάριο

Δικαιολογητικά:

1.     Αίτηση ( Συμπληρώνεται στο φορέα).

2.     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.     Φωτοτυπία ΑΜΚΑ.

4.     Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου οικονομικού έτους ή βεβαίωση ΑΦΜ.

5.     Μια φωτογραφία πρόσφατη (πλέον δεν απαιτείται)

6.     Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση με το λεκτικό: «Δεν έχω περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή δημόσιο».

7.     Βεβαίωση διαγραφής από κλάδο ασθενείας προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα εφόσον υπήρχε ασφαλιστική ικανότητα από άλλο φορέα

8.     Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας με το λεκτικό: « Εξουσιοδοτώ τον .............................................................  του ........................ με ΑΔΤ: ....................... και ΑΦΜ: .............................να πραγματοποιήσει κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να εκδοθεί ατομικό βιβλιάριο υγείας, καθώς και να υπογράψει , καταθέσει ή παραλάβει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για το συγκεκριμένο σκοπό».

β) Οικογενειακό βιβλιάριο.

1.     Αίτηση ( Συμπληρώνεται στο φορέα).

2.     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας για τα μέλη που έχουν.

3.     Φωτοτυπία ΑΜΚΑ για όλα τα μέλη.

4.     Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου οικονομικού έτους.

5.     Μια φωτογραφία πρόσφατη για όλα τα μέλη (πλέον δεν απαιτείται).

6.     Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή (Ληξιαρχική πράξη γάμου ή/και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης/βάπτισης πρόσφατες).

7.     Ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα Νεογέννητα.

8.     Βεβαίωση σπουδών για φοιτητές/φοιτήτριες έως 26 ετών.

9.     Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση με το παρακάτω λεκτικό ανάλογα αν υπάρχουν σύζυγος ή / και παιδιά:  «Δεν έχω περίθαλψη ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Ο/η σύζυγός μου είναι άνεργος/η και ανασφάλιστος/η και συντηρείται από εμένα. Το/τα παιδιά μου είναι άνεργα και ανασφάλιστα και συντηρούνται από εμένα. Συμφωνώ το/τα παιδιά μου να ασφαλιστούν ως έμμεσα προστατευόμενα μέλη στο βιβλιάριο υγείας της/του συζύγου μου».

10. Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση με το παρακάτω λεκτικό από το/τη σύζυγο που είναι ανασφάλιστος/η και θα προστεθεί στο βιβλιάριο ως έμμεσα ασφαλιζόμενο μέλος: «Δηλώνω ότι δεν έχω εκδώσει βιβλιάριο ασθενείας σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.»

11. Βεβαίωση διαγραφής από κλάδο ασθενείας προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα (από άμεσα ασφαλισμένο και προστατευόμενα μέλη) εφόσον υπήρχε ασφαλιστική ικανότητα από άλλο φορέα. Δείτε περισσότερα εδώ.

12. Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας με το λεκτικό:

« Εξουσιοδοτώ τον  .......................................................................................του .......................... με ΑΔΤ:  ..........................και ΑΦΜ: ...................................να πραγματοποιήσει κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να εκδοθεί οικογενειακό βιβλιάριο υγείας και προκειμένου να ανανεωθεί η ασφαλιστική ικανότητά μου και των προστατευόμενων σε εμένα μελών καθώς και να υπογράψει , καταθέσει ή παραλάβει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για το συγκεκριμένο σκοπό».

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.