Έναρξη ατομικής επιχείρησης

Έναρξη ατομικής επιχείρησης

Εφόσον έχετε αποφασίσει να ανοίξετε τη δική σας ατομική επιχείρηση θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα προκειμένου να μπορείτε να ασκήσετε το επάγγελμα που έχετε επιλέξει:

 1. Επίσκεψη στον ΕΦΚΑ που ανήκει η επιχείρηση προκειμένου να κάνετε προεγγραφή.
 2. Επίσκεψη στο αρμόδιο επιμελητήριο προκειμένου να κάνετε προεγγραφή.
 3. Επίσκεψη στη ΔΟΥ που ανήκει η επιχείρησή σας προκειμένου να κάνετε έναρξη εργασιών. Στο έντυπο Μ2 που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να αναγράψετε τους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησής σας. Αν δεν τους γνωρίζετε αναγράφονται στο gsis.gr ή μπορείτε να τους βρείτε σε συνεργασία με το λογιστή σας.
 4. Επίσκεψη στο ΕΦΚΑ εκ νέου με τη βεβαίωση που θα λάβετε από τη ΔΟΥ προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.
 5. Επίσκεψη στο αρμόδιο επιμελητήριο προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με το είδος της δραστηριότητά σας και την έδρα που θα χρησιμοποιήσετε για τη δραστηριότητά σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα χρειαστείτε:

 • Μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου
 • Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας.
 • Σε περίπτωση παραχώρησης Ε9 παραχωρητή και υπεύθυνη δήλωσή του (Ν.1599/86) θεωρημένη από δημόσια αρχή.
 • Φωτοτυπία σύμβασης έργου (για συμβάσεις)
 • Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας, επαγγελματικού διπλώματος και αγοραπωλησίας ακινήτου για αυτοκινητιστές)
 • Βεβαίωση εργοδότη-προϋπηρεσίας με ημερομηνία εντός του μήνα αίτησης και τελευταία ένσημα, σε περίπτωση παράλληλης μισθωτής εργασίας.
 • Φωτοτυπία βεβαίωσης ΑΜΚΑ
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα των 5 τελευταίων ετών.

Ελπίζουμε να βοηθήσαμε στην εκκίνηση της νέας σας προσπάθειας. Σε κάθε περίπτωση συνυπολογίστε το χρόνο αναμονής στις δημόσιες υπηρεσίες και το όποιο επιπλέον έγγραφο μπορεί να σας ζητηθεί. Σε περίπτωση που ολοκληρώσετε μόνοι σας τη διαδικασία θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπολογίσετε 2 εργάσιμες ημέρες και θα είστε έτοιμος/η να ασκήσετε το επάγγελμά σας.

Εφόσον δεν επιθυμείτε να εμπλακείτε σε αυτή τη γραφειοκρατία είτε γιατί δε θέλετε είτε δεν έχετε το χρόνο μπορείτε να μας αναθέσετε τη διεκπεραίωση της υπόθεση σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00