Έξοδα κηδείας

Η εταιρεία διεκπεραίωσης υποθέσεων σε Αθήνα και Προάστια vpartner έχει την απαραίτητη υπομονή να καταθέσει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο τμήμα παροχών του αρμόδιου ασφαλιστικού ταμείου προκειμένου να πιστωθείτε τα έξοδα κηδείας εφόσον τα δικαιούστε. Προϋπόθεση για να γίνει η αίτηση για έξοδα κηδείας είναι να έχει προηγηθεί η δήλωση θανάτου και η διακοπή σύνταξης(εφόσον πρόκειται για συνταξιούχο).

Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να συνυποβληθούν μαζί με την αίτηση εξόδων κηδείας είναι:

1.     Ληξιαρχική πράξη θανάτου.  

2.     Πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.

3.     Βεβαίωση διακοπής σύνταξης εφόσον επρόκειτο για συνταξιούχο.

4.     Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή εκτύπωσης από ebanking  λογαριασμού, όπου εμφανίζεται ως πρώτο όνομα ο δικαιούχος εξόδων κηδείας.

5.     ΑΔΤ δικαιούχου.

6.     Φωτοτυπία επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

7.     Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) για να σας στείλουμε τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να συμπληρωθούν και να επικυρωθούν από τον δικαιούχο των εξόδων κηδείας  αναγράφοντας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.