Αίτηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

Η εταιρεία διεκπεραίωσης υποθέσεων σε Αθήνα και Προάστια vpartner έχει την απαραίτητη υπομονή να καταθέσει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αρμόδιο τμήμα για να γίνει η έκδοση ή η ανανέωση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας σε εσάς ή και στα έμμεσα μέλη που ενδεχομένως ασφαλίζετε.

Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της αίτησης από το γραφείο μας είναι:

1.     Αίτηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.

2.     Πρωτότυπο βιβλιάριο ασθένειας.

3.     Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

4.     Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτούνται επιπλέον και για κάθε έμμεσο μέλος εφόσον εκδοθεί  κάρτα στο όνομά του.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) για να σας στείλουμε την αίτηση και την εξουσιοδότηση που πρέπει να συμπληρωθούν  αναγράφοντας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας προκειμένου να συνεννοηθούμε και για την παραλαβή τους. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.