Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ

Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ

Η αλλαγή ονόματος στη ΔΕΗ αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία σε περίπτωση που μετακομίζετε και νοικιάζετε κάποιο νέο ακίνητο ή πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κάποιο νέο ακίνητο για επαγγελματική χρήση.

Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα ή στην επωνυμία του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Αν είστε ιδιοκτήτης ακινήτου η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να το απαιτείτε από τον εκάστοτε ενοικιαστή προκειμένου να αποφύγετε το άγχος για το αν πληρώνονται οι λογαριασμοί στην ώρα τους ή για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στην εταιρεία vpartner έχουμε την υπομονή να αναλάβουμε τη συγκεκριμένη διεκπεραίωση αλλαγής ονόματος στη ΔΕΗ σε οικονομικές τιμές.

Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι:

  1. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ
  2. Φωτοτυπία Στοιχείου Ταυτοποίησης (ΑΔΤ ή Διαβατήριο)
  3. Αντίγραφο μισθωτηρίου (από το taxisnet) ή αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας.
  4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση ΑΦΜ.
  5. Ποσό εγγύησης προς τη ΔΕΗ το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και το είδος της παροχής. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το ποσό της εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 11770 αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου ή τον Λογαριασμό Συμβολαίου.
  6. Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας.

Σε περιπτώσεις εταιρειών απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, όπως καταστατικό, σφραγίδα της εταιρίας, αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας (Α.Ε, ΕΠΕ).

Αν δεν υπάρχει ενεργό πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (Ισχύει 14 έτη για τα οικιακά ακίνητα και 7 έτη για τα Επαγγελματικά) θα πρέπει πρώτα να προσκομιστεί στο αρμόδιο πρακτορείο του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ)

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.