Αντικατάσταση Πινακίδων

Διεκπεραίωση αντικατάστασης Πινακίδων.

Είστε αναγκασμένος/η να αντικαταστήσετε τις πινακίδες κυκλοφορίας σας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής; Η εταιρεία διεκπεραίωσης υποθέσεων σε Αθήνα και Προάστια vpartner έχει την απαραίτητη υπομονή να καταθέσει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματός σας ή της μοτοσυκλέτας σας.

Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι:

1.     Αίτηση προς τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.     Φωτοτυπία ΑΔΤ.

3.     Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος    

4.     Σε περίπτωση   φθοράς πινακίδων ή απώλειας μίας εκ των πινακίδων προσκομίζονται οι φθαρμένες ή μη απολεσθέντες αντίστοιχα.

5.     Βεβαίωση από Αστυνομική Αρχή ότι δηλώθηκε απώλεια ή κλοπή πινακίδων ανάλογα την περίπτωση .

6.     Αντίγραφο e-παραβόλου 30 Ευρώ αν πρόκειται για πρώτη αντικατάσταση ή 60 Ευρώ αν πρόκειται για τουλάχιστον δεύτερη αντικατάσταση. Για την εκτύπωση επιλέγετε ως Φορέας Δημοσίου το «Υποδομών και Μεταφορών/ Επιβατικές Οδικές Μεταφορές»,  ως Κατηγορία Παραβόλου: «Ανταλλακτικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος» και ως Τύπο Παραβόλου «2992 για πρώτη αντικατάσταση 30,00 ΕΥΡΩ, ή  2993 για δεύτερη αντικατάσταση ή περισσότερες 60,00 ΕΥΡΩ».

7.     Σε περίπτωση κλοπής οχήματος με τις πινακίδες του και ανεύρεσης του με νομότυπη παράδοσή χωρίς αυτές από αστυνομική αρχή ο ιδιοκτήτης δεν επιβαρύνεται με το παραπάνω παράβολο. Απαιτείται προσκόμιση έγγραφου της αστυνομικής αρχής.

8.      Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περιπτώσεις εταιρειών.

9.     Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν ή τροποποιήσεις που μπορεί να γίνουν στην όποια διαδικασία..

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) για να σας στείλουμε τις αιτήσεις  που πρέπει να συμπληρωθούν και να επικυρωθούν αναγράφοντας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.