Βεβαίωση διαγραφής από κλάδο ασθενείας προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα

Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα προκειμένου να ασφαλιστείτε σε διαφορετικό φορέα η εταιρεία vpartner διαθέτει την απαραίτητη υπομονή προκειμένου να αναλάβει τη συγκεκριμένη διεκπεραίωση. Ένας από τους συχνούς λόγους που μπορεί α ζητηθεί η συγκεκριμένη βεβαίωση είναι γιατί μπορεί να πραγματοποιήσατε έναρξη επαγγέλματος ως ελεύθερος επαγγελματίας και σας τη ζητάνε από τον ΟΑΕΕ προκειμένου να έχετε ασφαλιστική ικανότητα ή γιατί η/ο σύζυγός σας δεν εργάζεται, επιθυμείτε να τον προσθέσετε σε εσάς ως έμμεσα ασφαλιζόμενο μέλος και άνηκε σε διαφορετικό ασφαλιστικό φορέα από εσάς.

 Ενδεικτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1.     Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας.

2.     Βιβλιάριο υγείας (πρωτότυπο).

3.     ΑΜΚΑ μελών που θα διαγραφούν.

4.     Προαιρετικά κάποιο αποδεικτικό πρόσφατο κατοικίας (πχ λογαριασμός ΔΕΚΟ). Σε περίπτωση που κάποιο από ασφαλιζόμενα μέλη είναι δηλωμένο με παλαιότερη διεύθυνση κατοικίας μπορεί να ζητηθεί.

5.     Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας με το παρακάτω λεκτικό (αν έχετε και εξαρτώμενα μέλη προσθέτετε και αυτά στην ίδια εξουσιοδότηση):  «Εξουσιοδοτώ τον…………………………………………… του ………………   με ΑΔΤ: ………….. και ΑΦΜ: ………………….., να πραγματοποιήσει κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να γίνει διαγραφή από τον κλάδο ασθενείας του ………. καθώς και να υπογράψει , καταθέσει ή παραλάβει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται για το συγκεκριμένο σκοπό».

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.