Διεκπεραίωση αίτησης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

Η εταιρεία διεκπεραίωσης υποθέσεων σε Αθήνα και Προάστια vpartner έχει την απαραίτητη υπομονή να καταθέσει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο της περιοχής σας ώστε να λάβετε τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ.

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) είναι ένας φόρος που αν κοιτάξετε το λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος καταβάλλεται υπέρ του Δήμου  ανάλογα με την παλαιότητα του ακινήτου και την τιμή ζώνης της περιοχής. Η Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ συνήθως ζητείται κατά τη διαδικασία πώλησης ακινήτου.

 Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ηλεκτροδοτούμενο   ακίνητο (μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το Δήμο) είναι:

1.     Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος εξοφλημένος.

2.     Τίτλος Ιδιοκτησίας ακινήτου.

3.     Αντίγραφα τακτοποίησης αυθαιρέτου.

4.     Άδεια Οικοδομής.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.