Διεκπεραίωση αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

Σας κλέψανε ή χάσατε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας; Έχει φθαρεί και χρειάζεται αντικατάσταση; Η εταιρεία vpartner αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της αντικατάστασης της άδειας κυκλοφορίας σε Αθήνα και προάστια σε προσιτές τιμές και με την απαραίτητη υπομονή. Μη χάνετε χρόνο, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο info@vpartner.gr ή στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.

Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι:

1.     Φωτοτυπία ΑΔΤ.

2.     Επικυρωμένη αίτηση αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής  (Έντυπο Μ-ΤΑΚ09).

3.     Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση απώλειας-κλοπής και εφόσον υπάρχει).

4.     Πρωτότυπη άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση φθοράς).

5.     Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας.

6.     Αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση (αν πρόκειται για Ο.Ε ή Ε.Ε)

7.     ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση (για ΕΠΕ ή Α.Ε)

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.