Διεκπεραίωση αντικατάστασης ισχύουσας άδειας οδήγησης σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς

Έχετε χάσει το δίπλωμα οδήγησης ή έχει φθαρεί; Η επίσκεψη στο υπουργείο μεταφορών για τη συμπλήρωση των αιτήσεων που αφορούν την αντικατάστασή του αποτελεί σίγουρα πονοκέφαλο για όλους. Η εταιρεία vpartner διαθέτει την απαραίτητη υπομονή και τις γνώσεις προκειμένου να λάβετε με ασφάλεια το νέο σας δίπλωμα. Συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπληρώστε και επικυρώστε τις αιτήσεις (μπορούμε να σας τις στείλουμε κι εμείς) και επικοινωνήστε μαζί μας. Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι:

1.     Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

2.     Επικυρωμένη αίτηση αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης Μ-ΤΑΟ14.

3.     Φωτοτυπία της ισχύουσας άδειας οδήγησης (σε περίπτωση φθοράς).

4.     Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

5.     Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης κωδικός e-παραβόλου «28».

6.     Αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων 9,02 € (κωδικός e-παραβόλου «66»).

7.     Αποδεικτικό πληρωμής 30,00 σε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής (κωδικός e-παραβόλου «29»). Το παραπάνω ποσό δεν καταβάλλεται στην περίπτωση απώλειας της άδειας οδήγησης λόγω μερικής (διάρρηξη), ολικής κλοπής του αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρμόδιας Αρχής

8.     Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης.

9.     Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας.

10. Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

11. Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Για να αναλάβουμε τη γραφειοκρατική διαδικασία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.  Εάν εκτός από το δίπλωμα οδήγησης έχετε χάσει ή έχει φθαρεί και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα / αλλαγές αιτήσεων που μπορεί να απαιτηθούν.

 

Σημειώσεις

* Συνολικό κόστος παραβόλων με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω 69,02 Ευρώ, εκτός κι αν η αντικατάσταση  της άδειας οδήγησης γίνεται λόγω μερικής (διάρρηξη), ολικής κλοπής του αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρμόδιας Αρχής. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό κόστος είναι 39,02 Ευρώ.

** Για εκτύπωση E-παράβολου εκτύπωσης άδειας οδήγησης επιλέγεται ως Φορέας Δημοσίου το «Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/Άδειες Οδήγησης» ως κατηγορία παραβόλου επιλέγεται: «Άδεια Οδήγησης» και ως τύπος παραβόλου επιλέγεται «Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης».

***Για εκτύπωση e-παραβόλου απώλειας άδειας οδήγησης επιλέγεται ως Φορέας Δημοσίου το «Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/Άδειες Οδήγησης» ως κατηγορία παραβόλου επιλέγεται: «Άδεια Οδήγησης» και ως τύπος παραβόλου επιλέγεται: «Απώλεια ή κλοπή εντύπου Άδειας Οδήγησης» .

**** Για εκτύπωση e-παραβόλου χαρτοσήμου επιλέγεται ως Φορέας Δημοσίου το «Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/Άδειες Οδήγησης» ως κατηγορία παραβόλου επιλέγεται: «Χαρτόσημο Άδειας Οδήγησης» και ως τύπος παραβόλου επιλέγεται: «Αντίγραφο εντύπου Άδειας Οδήγησης».