Διεκπεραίωση δήλωσης θανάτου και διακοπής σύνταξης

Η εταιρεία διεκπεραίωσης υποθέσεων σε Αθήνα και Προάστια vpartner έχει την απαραίτητη υπομονή να καταθέσει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αρμόδιο τμήμα μητρώου του ΕΦΚΑ για τη δήλωση θανάτου, καθώς και στο τμήμα συντάξεων για τη διακοπή σύνταξης..

Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για δήλωση θανάτου και διακοπή σύνταξης ΙΚΑ λόγω θανάτου  είναι:

1.     Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

2.     Πρωτότυπο βιβλιάριο ασθενείας θανόντος

3.     Υπεύθυνη δήλωση ότι δε θα κλείσει ο λογαριασμός του θανόντος μέχρι να γίνει εκκαθάριση,

4.     Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας θανόντος του λογαριασμού της σύνταξης.

5.    Αν υπάρχουν συνδικαιούχοι στο λογαριασμό σύνταξης:

  •         Φωτοτυπία ΑΔΤ για κάθε συνδικαιούχο.
  •         Φωτοτυπία επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ για κάθε συνδικαιούχο.

6.     Αν δεν υπάρχουν συνδικαιούχοι στο λογαριασμό σύνταξης του θανόντος:

  •         Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανόντα.
  •         Φωτοτυπία ΑΔΤ κάθε συγγενή.
  •         Φωτοτυπία επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ για κάθε συγγενή.

7.     Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) για να σας στείλουμε τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να συμπληρωθούν και να επικυρωθούν από έναν εκ των συγγενών  αναγράφοντας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.