Διεκπεραιώσεις σε Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικείο Αθηνών

Η εταιρεία διεκπεραίωσης υποθέσεων σε Αθήνα και Προάστια vpartner έχει τη δυνατότητα και την απαραίτητη υπομονή να καταθέσει στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία ή στο Πρωτοδικείο την αίτηση που επιθυμείτε, καθώς και να παραλάβει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά όταν εκδοθούν.  

Αν είστε δικηγόρος, λογιστής ή συμβολαιογράφος μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εσάς ή απευθείας τους πελάτες σας σχετικά με την αίτηση και την παραλαβή του αντίστοιχου πιστοποιητικού πάντοτε με την ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρείας vpartner. 

Για τους ιδιώτες, λογιστές, συμβολαιογράφους, δικηγόρους που διαμένουν/δραστηριοποιούνται στην επαρχία ή δεν είναι εφικτή η απευθείας παράδοση των πιστοποιητικών μπορούμε να τα αποστείλουμε με συστημένη αλληλογραφία.

Ενδεικτικά, κάποια από τα πιστοποιητικά που μπορεί να σας έχουν ζητηθεί είναι:

  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης. 
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης.
  • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος  / μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος. 
  • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της επαχθείσης κληρονομιάς.
  • Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.