Καλοκαιρινές διακοπές 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας δε θα λειτουργεί από τις 06/08/2020 έως και τις 21/08/2020. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!