Μεταβίβαση Ι.Χ ή Μοτοσυκλέτας

Μεταβίβαση Ι.Χ ή Μοτοσυκλέτας

Αποφασίσατε να αγοράσετε ή να πουλήσετε το αυτοκίνητο / μοτοσυκλέτα σας και έχετε μπερδευτεί με τη διαδικασία που αφορά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών;  Δεν έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με τη γραφειοκρατία και δεν έχετε κοινές ώρες με τον αγοραστή ή τον πωλητή για να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση; Έχετε συμφωνήσει να πουλήσετε το μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο και ο υποψήφιος αγοραστής διαμένει στην επαρχία και είναι δύσκολο να παραβρεθεί στην Αττική εργάσιμες ώρες για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση; Είστε έμπορος αυτοκινήτων και σας ενδιαφέρει κάποια μόνιμη συνεργασία για τις διεκπεραιώσεις σας;

Η εταιρεία vpartner μπορεί να αναλάβει το γραφειοκρατικό μέρος της διαδικασίας ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση σε προσιτές τιμές και με υπομονή. Μη χάνετε χρόνο επικοινωνήστε τώρα μαζί μας info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00.

Σημαντική παρατήρηση: Είμαστε γραφείο διεκπεραιώσεων και δεν εμπλεκόμαστε στην οικονομική δοσοληψία μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή:

Ενδεικτικά τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης είναι:

  •  Πρωτότυπη και φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας οχήματος.
  •  Φωτοτυπίες ΑΔΤ αγοραστή και πωλητή.
  •  Επικυρωμένη αίτηση μεταβίβασης Ι.Χ ή μοτοσυκλέτας αγοραστή και πωλητή (Έντυπο Μ-ΤΑΚ02).
  • Αποδεικτικό παραστατικού τέλους πληρωμής σε ειδικό λογαριασμό της περιφέρειας Αττικής για τη μεταβίβαση (πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε αριθμός πινακίδας και ονοματεπώνυμο πωλητή ή αγοραστή). Το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί και προκύπτει σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α (Τέλος άδειας + τέλος μεταβίβασης) είναι:

1)     Τέλος άδειας Ιδιωτικής χρήσης:

   

α) Μοτοσικλέτες Ευρώ

9

β) Λοιπά οχήματα Ευρώ

752)     Τέλος μεταβίβασης - Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κάθε κατηγορίας και χρήσης: 

Α

51 - 400

30 ευρώ

Β

401-800

45 ευρώ

Γ

801-1300

60 ευρώ.

Δ

1301-1600

90 ευρώ.

Ε

1601-1900

120 ευρώ

ΣΤ

1901-2500

145 ευρώ.

Ζ

2501 και άνω

205 ευρώ.  •  Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
  • Έντυπο κυριότητας σε περίπτωση που το όχημα ή η μοτοσυκλέτα είχε αγοραστεί με δανειοδότηση και υπάρχει ένδειξη παρακράτησης στην άδεια κυκλοφορίας.
  • ΑΦΜ αγοραστή.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σε ισχύ από Κ.Τ.Ε.Ο.
  • Σε περιπτώσεις εταιρειών απαιτούνται επιπλέον νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με το είδος και το χρόνο σύστασης της εταιρείας.
  • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση προς το γραφείο μας και του πωλητή και του αγοραστή.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vpartner.gr (όλο το 24ωρο) αναγράφοντας το αίτημα-ερώτημά σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6971708036 εργάσιμες ημέρες 09.30 - 17.00

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είμαστε γραφείο που διεκπεραιώνει υποθέσεις και δεν είμαστε συνεργάτες των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών, επομένως δε φέρουμε κάποια ευθύνη για το χρόνο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υπόθεσης ή για επιπλέον έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν.

facebook page