Παύση διεκπεραιώσεων σχετικά με παροχές ρεύματος - καταθέσεις πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου στο ΔΕΔΔΗΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει πλέον νέες υποθέσεις σχετικά με διεκπεραίωση κατάθεσης πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων ιδιωτών και επαγγελματιών και διεκπεραιώσεις σχετικά με παροχές ρεύματος στο ΔΕΔΔΗΕ

 Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία