Η εταιρεία διεκπεραίωσης υποθέσεων σε Αθήνα και Προάστια vpartner μπορεί να αναλάβει για εσάς τη γραφειοκρατική διαδικασία σχετικά με την αίτηση και την παραλαβή της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ στο δήμο όπου ανήκει το ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα