Το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει πλέον νέες υποθέσεις σχετικά με διεκπεραίωση κατάθεσης πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων ιδιωτών και επαγγελματιών και διεκπεραιώσεις σχετικά με παροχές ρεύματος στο ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα